Konsultacje Urzędu

 

Sortuj według: Kolejność:
 • Konsultacje Urzędu  Komunikacja i transport

  Konsultacje społeczne dot. uchwały Rady Pow. Mikołowskiego ws. opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym na rok 2024

  Konsultacje społeczne dot. uchwały Rady Pow. Mikołowskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

  Termin: 2023-10-14 - 2023-10-22

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

  Konsultacje społeczne dot. proj. Uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Mikołowskiego z organizacjami pozarządowymi" 2024r

  Konsultacje społeczne dot. proj. Uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Mikołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

  Termin: 2023-10-11 - 2023-11-05

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Prawo lokalne

  Konsultacja uchwały Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Mikołowski

  Konsultacja uchwały w sprawie zmiany Uchwały XLV/264/2018 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Mikołowski

  Termin: 2023-02-13 - 2023-02-19

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Apteki ogólnodostępne

  Konsultacje społeczne ws. przyjęcia uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego 2023

  Konsultacje społeczne ws. przyjęcia uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2023

  Termin: 2022-11-19 - 2022-11-28

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Komunikacja i transport

  Konsultacje społeczne dot. uchwały Rady Pow. Mikołowskiego ws. wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym

  Konsultacje społeczne dot. uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu na 2023 rok

  Termin: 2022-10-20 - 2022-10-30

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

  Konsultacje społeczne dot. proj. Uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Mikołowskiego z organizacjami pozarządowymi" 2023r.

  Konsultacje społeczne dot. projektu Uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Mikołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”

  Termin: 2022-10-12 - 2022-11-06

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Prawo lokalne

  Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/042/2019 Rady Powiatu Mikołowskiego z 27 marca 2019 r.

  Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/042/2019 Rady Powiatu Mikołowskiego z 27 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania „Stypendium Starosty Mikołowskiego” w ramach Lokalnego Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

  Termin: 2022-08-10 - 2022-08-19

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Apteki ogólnodostępne

  Konsultacje społeczne dot. projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego w 2021

  Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2021

  Termin: 2021-12-02 - 2021-12-13

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Apteki ogólnodostępne

  Konsultacja społeczna dot. uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2022

  Konsultacja społeczna dotycząca projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2022

  Termin: 2021-11-19 - 2021-11-29

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Dotacje celowe

  Konsultacja społeczna dot. uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Mikołowskiego na prace konserwatorskie

  Konsultacja społeczna dotycząca projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Mikołowskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

  Termin: 2021-11-19 - 2021-11-28

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Komunikacja i transport

  Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym

  Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

  Termin: 2021-10-08 - 2021-10-18

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

  Konsultacje społeczne uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Mikołowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok"

  Konsultacje społeczne uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Mikołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”

  Termin: 2021-10-11 - 2021-10-31

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Apteki ogólnodostępne

  Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2021

  Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2021

  Termin: 2021-10-08 - 2021-10-18

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Osoby z niepełnosprawnościami

  Konsultacje społeczne Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030

  Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego dot. „Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030”

  Termin: 2021-02-22 - 2021-03-14

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Prawo lokalne

  Konsultacje społeczne Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023

  Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego dot. „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023”

  Termin: 2021-02-15 - 2021-03-07

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Prawo lokalne

  Konsultacje społeczne w sprawie Powiatowego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030

  Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego dot. „Powiatowego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030”

  Termin: 2021-02-15 - 2021-03-07

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Ochrona środowiska

  Konsultacja społeczna Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mikołowskiego na lata 2021-2026 z perspektywą na lata 2027-2032

  Konsultacja społeczna z mieszkańcami Powiatu Mikołowskiego w związku z przystąpieniem do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mikołowskiego na lata 2021-2026 z perspektywą na lata 2027-2032

  Termin: 2020-12-21 - 2021-01-17

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Apteki ogólnodostępne

  Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2021

  Konsultacje społeczne w sprawie planowanego przyjęcia uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2021

  Termin: 2020-11-17 - 2020-11-30

  Zakończona
  Raport końcowy
Do góry