Konsultacje Urzędu  Ochrona środowiska

Konsultacja społeczna Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mikołowskiego na lata 2021-2026 z perspektywą na lata 2027-2032

Konsultacja społeczna z mieszkańcami Powiatu Mikołowskiego w związku z przystąpieniem do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mikołowskiego na lata 2021-2026 z perspektywą na lata 2027-2032

Konsultacja zakończona 2021-01-17

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 

Tytuł

Konsultacja społeczna Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mikołowskiego na lata 2021-2026 z perspektywą na lata 2027-2032

Opis

Konsultacja społeczna z mieszkańcami Powiatu Mikołowskiego w związku z przystąpieniem do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mikołowskiego na lata 2021-2026 z perspektywą na lata 2027-2032

Szczegółowy opis konsultacji

Mikołów, 17.12.2020r.
OBWIESZCZENIE
Starosta Mikołowski działając na podstawie art. 54 ust. 2, art. 39 ust. 1, art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283. z późń. zm.), w związku z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1219 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą nr 195/63/14/2020 Zarządu Powiatu Mikołowskiego z dnia 15 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Mikołowskiego w związku z przystąpieniem do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mikołowskiego na lata 2021-2026 z perspektywą na lata 2027-2032”, podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mikołowskiego na lata 2021-2026 z perspektywą na lata 2027-2032” .
Wobec powyższego istnieje możliwość zapoznania się z projektem ww. dokumentu w wersji elektronicznej na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Starostwa Powiatowego
w Mikołowie (www.powiat_mikolow.bip.gov.pl) w zakładce konsultacje społeczne oraz na stronie internetowej www.konsultacje.mikolowski.pl.
Jednocześnie Starosta Mikołowski zawiadamia, że istnieje możliwość składania uwag i wniosków do ww. projektu w terminie od dnia 24 grudnia 2020r. do dnia 17 stycznia 2021r.
Konsultacje obejmują swym zasięgiem obszar Powiatu Mikołowskiego i odbędą się elektronicznie w formie badań opinii mieszkańców za pomocą ankiety rozszerzonej na stronie internetowej konsultacje.mikolowski.pl.
Uwagi i wnioski złożone po ww. terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Powiatu Mikołowskiego

Podstawa prawna

Art. 54 ust. 2, art. 39 ust. 1, art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283. z późń. zm.), w związku z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1219 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą nr 195/63/14/2020 Zarządu Powiatu Mikołowskiego z dnia 15 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Mikołowskiego

Obszar tematyczny

Ochrona środowiska

Administrator konsultacji

Edward Dawidowski

Termin konsultacji

2020-12-21 - 2021-01-17

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2021-01-18

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2020-12-21
2020-12-24

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Mikołowskiego na lata 2021-2026 z perspektywą na lata 2027-2032
Termin
2020-12-24 - 2021-01-17

Ankieta

Tytuł
Konsultacji społeczne w związku z przystąpieniem do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mikołowskiego na lata 2021-2026 z perspektywą na lata 2027-2032
Termin
2020-12-24 - 2021-01-17
Koniec konsultacji: 2021-01-17

Aktywność uczestników

 

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Mikołowskiego na lata 2021-2026 z perspektywą na lata 2027-2032

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 996 0

 Ankieta Zobacz raport

Konsultacji społeczne w związku z przystąpieniem do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mikołowskiego na lata 2021-2026 z perspektywą na lata 2027-2032

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 1036 1 2021-01-11, Pon., 20:50

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Załączniki do konsultacji


Brak załączników

Załączniki do podstawy prawnej

Brak załączników

Załączniki do punktów harmonogramu


Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Mikołowskiego na lata 2021-2026 z perspektywą na lata 2027-2032

Konsultacji społeczne w związku z przystąpieniem do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mikołowskiego na lata 2021-2026 z perspektywą na lata 2027-2032

Do góry