Konsultacje Urzędu  Komunikacja i transport

Konsultacje społeczne dot. uchwały Rady Pow. Mikołowskiego ws. opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym na rok 2024

Konsultacje społeczne dot. uchwały Rady Pow. Mikołowskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

Konsultacja zakończona 2023-10-22

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 

Tytuł

Konsultacje społeczne dot. uchwały Rady Pow. Mikołowskiego ws. opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym na rok 2024

Opis

Konsultacje społeczne dot. uchwały Rady Pow. Mikołowskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

Szczegółowy opis konsultacji

Konsultacje mają charakter otwarty i rozpoczną się w dniu 16 października 2023 r., a zakończą w dniu 22 października 2023 r. Konsultacje zostaną przeprowadzone zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego nr XLIII/255/2018 z dnia 30 maja 2018 r. opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 5 czerwca 2018 r. poz. 3626 w związku z uchwałą Rady Powiatu Mikołowskiego nr XLIV/258/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/255/2018 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Mikołowskiego opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 5 lipca 2018 r. poz. 4322.
Konsultacje obejmą swym zasięgiem obszar Powiatu Mikołowskiego i odbędą się elektronicznie z wykorzystaniem formularza konsultacji dokumentu na stronie internetowej: https://konsultacje.mikolowski.pl
Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę mieszkańców biorących udział w konsultacjach, mają charakter opiniodawczy, a ich wynik nie jest wiążący dla organów powiatu.
Konsultacje uznaje się ważne bez względu na liczbę mieszkańców biorących w nich udział, mają charakter opiniodawczy, a ich wynik nie jest wiążący dla organów Powiatu.

Podstawa prawna

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 ze zm.), w związku obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2024 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M.P. z 2023 r. poz. 805)

Obszar tematyczny

Komunikacja i transport

Administrator konsultacji

Edward Dawidowski

Termin konsultacji

2023-10-14 - 2023-10-22

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja wymagająca podania przy rejestracji konta numeru PESEL

Termin archiwizacji

2023-10-23

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2023-10-14
2023-10-16

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Uchwała Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym na rok 2024
Termin
2023-10-16 - 2023-10-22
Koniec konsultacji: 2023-10-22

Aktywność uczestników

 

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Uchwała Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym na rok 2024

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 278 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Załączniki do konsultacji


Projekt uchwały na rok 2024 (1).pdf - 2

Załączniki do podstawy prawnej

Brak załączników

Załączniki do punktów harmonogramu


Uchwała Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym na rok 2024

Do góry