Konsultacje Urzędu  Osoby z niepełnosprawnościami

Konsultacje społeczne Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030

Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego dot. „Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030”

Konsultacja zakończona 2021-03-14

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 
Zdjęcie konsultacji:


Tytuł

Konsultacje społeczne Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030

Opis

Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego dot. „Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030”

Szczegółowy opis konsultacji

Powiatowy program działań na rzecz osób z niepełnosprawnością na lata 2021-2030 jest dokumentem służącym realizacji polityki socjalnej i społecznej kierowanej do osób z niepełnosprawnościami mieszkających na terenie powiatu mikołowskiego. Program wyznacza cele i zadania, jakimi powinny zmierzać działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami zapewniające im godne i aktywne życie, a także pomoc dostosowaną do rzeczywistych potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności.
Program ma charakter otwarty. Z uwagi na zmieniające się warunki, potrzeby i oczekiwania osób z niepełnosprawnościami, dopuszcza się możliwość wprowadzania zmian w zakresie nowych obszarów działań oraz włączania, na różnych etapach jego realizacji nowych uczestników. Warunkiem pełnej realizacji Programu jest czynne uczestnictwo jednostek organizacyjnych powiatu mikołowskiego, organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz samych zainteresowanych tj. osób z niepełnosprawnością.

Podstawa prawna

Art. 35a ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, który określa, iż do zadań powiatu należy: opracowanie i realizacja, zgodnych z przyjętą powiatową strategią rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób z niepełnosprawnych w zakresie: rehabilitacji społecznej, zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.

Obszar tematyczny

Osoby z niepełnosprawnościami

Administrator konsultacji

Edward Dawidowski

Termin konsultacji

2021-02-22 - 2021-03-14

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2021-03-15

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2021-02-22
2021-03-01

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Powiatowy Program Działań na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030
Termin
2021-03-01 - 2021-03-14
Koniec konsultacji: 2021-03-14

Aktywność uczestników

 

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Powiatowy Program Działań na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 137 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Załączniki do konsultacji


Projekt Uchwały.pdf - 1

Załączniki do podstawy prawnej

Brak załączników

Załączniki do punktów harmonogramu


Powiatowy Program Działań na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030

Do góry